تبلیغات
لایف کلیکلایف کلیک حریم یار - حج در دیدگاه رهبر معظم انقلاب(2)

چون اندازه متن بیش از 60 کیلو بایت می شد در دو قسمت تقدیمتان می کنم.تا 35

21) اغتنام از فرصت

همه‏ى حجاج عزیز را به اغتنام فرصت این ایام بزرگ فراخوانده، همگان را به تدبر در حج و توشه بردارى معنوى و روحى براى بقیه‏ى عمر دعوت مى‏كنم. از آقایان روحانیون محترم مى‏خواهم كه این مضامین را در جمع كاروانهاى ایرانى و غیر ایرانى به گونه‏هاى مناسب مطرح فرمایند و دلها و جانها را به معنویت حج و نیز به مضمون سیاسى آن متوجه سازند.

پیام به مناسبت برگزارى كنگره عظیم عبادى سیاسى حج (04/02/1375)

22) پشتوانه تمام نشدنی

تعالیم سیاسى و اجتماعى اسلام، همه در جهت آن است كه ملل اسلامى به اقتدار و سیادت علمى و اخلاقى و سیاسى و روحى و مادى دست یابند. و امروز همه‏ى رهبران هوشیار ملتهاى جهان در صددند كه از هر امكان و ذخیره‏یى كه مى‏تواند آنان را قدرتمند كند، بهره گیرند. امت بزرگ اسلامى با وجود عِده و عُده‏ى خود، فاقد عزت و قدرت در سطح بین‏المللى است؛ چگونه باید عزت و قدرت غفلت و احیاناً خیانت خودیها و استكبار و خباثت بیگانگان و دشمنان، چیزى نیست كه در این گفتار مختصر بگنجد؛ آنچه این جانب مى‏گویم، آن است كه جفاى دشمن به خاطر آن است كه جبهه‏ى خودى نخواسته است از همه‏ى نیرو و امكان خود استفاده كند و عِده و عُده‏ى خود را به مصاف دشمن بیاورد. بزرگترین پشتوانه‏ى جهان اسلام، امت بزرگ اسلامى است؛ یعنى ملتهاى مسلمان كه وحدت و اتفاق و تفاهم آنها و غریو رعد آساى اعتراض آنها و قدرت اندیشه و بازوى كار و ثروت طبیعى و خداداده‏ى آنها، مى‏تواند دل هر دولت مستكبر راآب،و گوش او را كر، و پشت او را خم كند.

حج، مظهرى و نمونه‏یى از این پشتوانه‏ى عظیم و تمام ناشدنى و غیر قابل شكست را در برابر چشم ما مى‏گذارد.

این جاست كه معناى حقیقى فریاد برائت در حج آشكار مى‏گردد؛ و چنین است كه غریو دستجمعى مسلمانان در برائت از مشركین، در حج روح مى‏دمد و مضمون مى‏بخشد.

پیام به مناسبت برگزارى مراسم حج (‏1376/01/21)

23) نقطه ی آغاز یک مجاهدت عظیم

ملت و دولت ایران، ملتهاى برادر را به اتحاد فرا میخوانند و دست برادرى به‏سوى آنان دراز میكنند؛ علماء و روشنفكران و سیاستمداران و دنیاى اسلام درس وحدت و استقامت و معرفت را براى ملتهاى خود تكرار كنند و جوانان بالنده‏ى این نسل را براى رویاروئى با حوادث بزرگ و به دوش گرفتن بار امانتى سنگین و شالوده‏ریزى امت متحد و یكپارچه‏ى اسلام آماده سازند.

حج، نقطه‏ى آغاز و منبع لایزالى براى این مجاهدت عظیم و مبارك است.

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامى به حجاج بیت‏اللَّه‏الحرام (01/12/1380)

24) شناخت عظمت و رحمت خداوند در حج

شناخت عظمت و رحمت خداوند در حج، به معنى تأمل در پایه‏گذارى این خانه است كه درعین‏حال، هم خانه‏ى خداست و هم خانه‏ى مردم؛ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِّلْعَلَمِینَ.

هم جایى است كه انسان نیازمند، بدان روى مى‏كند و هم نقطه‏یى است كه عظمت آیین الهى در آن جلوه‏گر مى‏شود. آمیزه‏یى از شكوه و عظمت و صفا و سادگى، یادگارى از نخستین نداى توحید، و جایگاهى براى تحقق وحدت كلمه. هم نشاندار جاى پاى مجاهدان صدر اسلام، كه غریبانه در آن مبارزه كردند و مظلومانه از آن هجرت نمودند و فاتحانه و مقتدرانه بدان بازگشتند و آن را از نشانه‏هاى جاهلیت عرب پیراستند؛ و هم معطّر به نَفَس نیایشگران و جاى سجده‏ى متعبدان و دست نیاز ثناگویان. هم مَطلَع خورشید اسلام در آغاز و هم مشرق طلوع مهدى موعود در انجام. هم پناهگاه دلهاى رمیده و هم امید بخش جانهاى به ستوه آمده!

تشریع فریضه‏ى حج و ترتیب مناسك آن، هم نشانه‏ى عظمت است و هم آیت رحمت. با این شناخت است كه دلها به مشاهده‏ى كعبه‏ى شریف در مسجدالحرام منقلب مى‏شود و بیراهه‏ها به صراط مستقیم مى‏پیوندد و انسانها دگرگونه مى‏شوند.

شناخت دشمن، محصول همه‏ى آن شناختها و متمم و مكمّل آنهاست. بدون آن، دل و ذهن مسلمان، مخزنى بى‏حصار است كه از دستبرد راهزن و خائن و غارتگر، مصون نیست. در خودِ اعمال حج، رَمى جمرات، نماد دشمن‏شناسى و دشمن‏ستیزى است؛ و پیامبر مكرّم اسلام(صلّى‏اللَّه‏علیه‏واله)، اذان برائت را در حج سر داد و آیات برائت را از حنجره‏ى امیر مؤمنان (علیه‏السّلام) در مراسم حج تلاوت فرمود. اگر جهان اسلام و امت اسلامى، روزى از وجود دشمنان جرّار فارغ گردد و چنین چیزى ممكن شود، برائت نیز بى‏فلسفه خواهد بود. ولى با وجود دشمنها و ستیزه‏گریهاى كنونى، غفلت از دشمن و بى‏مبالاتى به برائت، خطایى بزرگ و پُرخسارت است. اگر آن شناختهاى پیشین به دست آید، دشمن جهان اسلام نیز شناخته مى‏شود. هر پدیده، یا شخص، یا حكومتى و نظامى كه مسلمانان را از هویت اسلامیشان بیگانه كند، یا به تفرّق و پراكندگى بكشاند، یا به كسب عزت و عظمت اسلامى بى‏اعتنا، یا از آن مأیوس سازد، كارى دشمنانه مى‏كند؛ و اگر خود، دشمن نیست، سرانگشت دشمن است!

شیطان درقرآن، تعبیرى ازنیروهاى شرآفرین و فساد آفرین و انحطاط آفرین است كه در صف مقابل انبیا قرارمى‏گیرد؛ وَكَذلِكجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الاِْنسِ وَالْجِنِّ. و در سراسر قرآن، یاد و نشان شیطان تكرار شده و در تمام طول مدت نزول وحى، از آن نام برده شده است. این بدان معناست كه یاد و نشان دشمن، هرگز نباید مورد غفلت جوامع مسلمان قرار گیرد.

امروز بیشترین تلاش شیطان كه همان جبهه‏ى سیاسى استكبار است، مصروف آن مى‏شود كه مسلمانان را از آینده‏ى خود، نومید و به ذخیره‏ى گرانبهاى فرهنگ و دانش خود، بى‏اعتنا سازد. هر پدیده‏یى كه به مسلمانان جهان، امید ببخشد و آنان را به فكر بناى آینده بر پایه‏ى اسلام بیفكند، در چشم استكبار، بشدت منفور و مبغوض است. دشمنى شیطان بزرگ با ایران اسلامى، از آن است كه تشكیل جمهورى اسلامى و اداره‏ى كشورى پهناور، با جمعیتى انبوه و با ثروت مادى و معنوى بى‏پایان، به مسلمانان، نوید عزت و عظمت اسلامى مى‏دهد و فروغ امید را در دلهاى آنان زنده مى‏كند.

پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامى (‏1377/01/12)

25) برکات حج

تقویت این احساس در فرد، كه وى عضوى از پیكر بزرگ امت است و هدایت درست آن، باید بتواند بر همه‏ى آن ترفندهاى تفرقه‏ساز، غلبه كند؛ و ضمن این‏كه هویت ملّى و فرقه‏یى را در بخشهاى گوناگون امت اسلامى پاس مى‏دارد، از فوایدى كه دریكدلى و اتحاد است، همه‏ى این مجموعه‏ى بزرگ را بهره‏مند سازد و عزّت و اقتدار و خیر كثیرى را كه در یكپارچگى امت اسلامى نهفته است، شامل همه‏ى اجزا و اعضاى آن كند.

طواف و سعى و نمازهاى جماعت و همه‏ى حركات و سكنات دستجمعى در حج، این درس را به حجگزار مى‏رساند و آن را در اعماق وجود او نفوذ مى‏دهد.

شناخت نمونه و نمایى از آن امّت واحدة، به معنى گامى عملى در راه تحقق آن آرزوى بزرگ - یعنى اتحاد اسلامى - و در نهایت سر بركشیدن قدرت واحده‏ى اسلامى در میدان سیاست جهانى است. دیدن توده‏هاى عظیم حجگزار از نقاط گوناگون عالم، و با زبانها و رنگها و نژادهاى گوناگون، افق دید مسلمان را گسترش مى‏دهد و از مرزهاى شخصى و قومى و ملّى فراتر مى‏برد، و وظیفه‏ى اسلامىِ رفتار برادرانه، وى را با آنان به تعارف و همزبانى و همدلى مى‏كشاند، خبرهاى اختصاصى ملتها را به سراسر جهان اسلام مى‏بَرَد و توطئه‏ى تبلیغاتى دشمن را كه همیشه، و امروز بیش از هر زمان، دست اندركار قلب حقیقت و دروغ‏سازى و شایعه‏پراكنى است، خنثى مى‏كند و فاصله‏هاى مكانى و زبانى و پندارى را از میان برمى‏دارد. با تبیین موفقیت یك ملت، در دل ملتهاى دیگر، امید مى‏دمد و با تشریح تجربه‏ى یك كشور، كشورى دیگر را مجرّب مى‏سازد. احساس انزوا و تنهایى را از افراد و ملتها مى‏زداید و ابّهت دشمن را در چشم آنان مى‏شكند، مصیبتهاى بزرگ یك كشور را براى دیگران شرح مى‏دهد و آنان را به فكر علاج آن مى‏افكند.

توقف حجگزاران در موسم حج در یك نقطه، و بخصوص وقوف در عرفات و مشعر و مَبیت در منى‏، همگى، زمینه‏هاى مستعد این شناختِ كارساز و كارآمدند.

پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامى (‏1377/01/12)

26) منافع حج

آیا جهان اسلام توانسته است از منافع حج برخوردار شود؟ و اساساً این نافع چیست؟

حج درست مى‏تواند تحولى درونى در یكایك مسلمین پدید آورد و روح توحید و ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همه‏ى بتهاى درون و برون وجود آدمى كه همان هواها و هوسهاى پست‏كننده و قدرتهاى اسیركننده‏ى آدمى‏اند، و نیز احساس قدرت و اعتماد به نفس و رستگارى و فداكارى در آنان پدید آورد، و چنین تحولى است كه از هر انسانى، موجودى شكست ناشناس و تهدید و تطمیع‏ناپذیر مى‏سازد.

و نیز حج درست مى‏تواند از اعضاى جدا افتاده‏ى امت اسلامى، پیكره‏یى واحد و كارآمد و نیرومند بسازد، آنان را با هم آشنا و از حرفها و دردها و پیشرفتها و نیازهاى یكدیگر، آگاهشان كند و تجربه‏هاى آنان را متبادل سازد. اگر حج با توجه به این هدفها و نتایج برنامه‏ریزى مى‏شد،و در این برنامه‏ریزى دولتها و علماء و صاحبنظران و روشنفكران جهان اسلام، همكارى مى‏كردند، ثمرات گرانبهایى نصیب امت اسلامى مى‏گشت كه با هیچ دستاورد دیگرى در دنیاى اسلام قابل مقایسه نبود. به جرأت مى‏توان گفت همین یك تكلیف اسلامى اگر درست و چنانكه شریعت اسلام، خواسته است مورد بهره‏بردارى قرار گیرد، پس از زمانى نه چندان بلند، امت اسلامى را به عزت و قدرتى كه در خور آن است خواهد رسانید.

پیام به حجاج بیت‏اللَّه الحرام (‏1371/03/13)

27) مضمون سیاسی حج

كدامین‌جان‌تشنه‌است‌كه‌از فیض‌كوثر محمدی‌(صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم‌) و جوشش‌زمزم‌حسینی‌، این‌جرعه‌ها را بنوشد و هنوز در مضمون‌سیاسی‌حج‌دچار تردید و ابهام‌باشد؟ حج‌بی‌برائت‌، حج‌بی‌وحدت‌، حج‌بی‌تحرك‌وقیام‌، حجی‌كه‌از آن‌تهدید كفر و شرك‌برنخیزد، حج‌نیست‌و روح‌ومعنای‌حج‌را فاقد است‌.

بتهای‌بزهكار استبداد و استعمار، حكمرانان‌از خدا بی‌خبر و قدرتهای‌سلطه‌گر جهانی‌، در گذشته‌و حال‌، همواره‌از حج‌بامضمون‌سازنده‌و روشن‌و الهامبخش‌، بشدت‌ترسیده‌و با آن‌به‌مقابله‌برخاسته‌اند. آنها تبلیغات‌دامنه‌دار و خصمانه‌یی‌را به‌وسیله‌ی‌آخوندهای‌درباری‌و ریزه‌خواران‌سفره‌ی‌عشرت‌خود بر ضد مضمون‌سیاسی‌حج‌به‌راه‌انداخته‌و باهیاهو و جنجال‌خواسته‌اند بقبولانند كه‌حج‌از سیاست‌جداست‌و جز عبادتی‌به‌مثابه‌ی‌عبادات‌فردی‌نیست‌; غافل‌از آن‌كه‌هر انسان‌اندكی‌هوشمند هم‌بوضوح‌درمی‌یابد كه‌اگر درس‌وحدت‌مسلمین‌و عظمت‌امت‌اسلامی‌و تعارف‌برادران‌جداافتاده‌و همصدایی‌صاحبان‌زبانها و نژادها و ملیتها و مناطق‌جغرافیایی‌گوناگون‌و اعتصام‌به‌حبل‌الله‌با حالت‌طبیعی‌در حج‌منظور نمی‌بود و فقط عبادت‌و رابطه‌ی‌جداگانه‌ی‌انسانها با خدای‌خود مطلوب‌بود، آمدن‌از "كل‌فج‌عمیق‌" و پیاده‌و سواره‌، آن‌هم‌در یك‌موسم‌خاص‌، چه‌معنی‌داشت‌؟ رنج‌پیمودن‌این‌راه‌، چرا؟ و حضور در مكه‌وسپس‌در عرفات‌و مشعر و منی‌، آن‌هم‌در ایام‌معدودات‌و روزها و ساعات‌معین‌برای‌همه‌ی‌مسلمین‌جهان‌، چرا؟

پیام‌به‌حجاج‌بیت‌الله‌الحرام (14/04/‌1368)

28) شوق دلهای شیفته

فرارسیدن‌ایام‌حج‌، همه‌ساله‌، همراه‌با شوق‌و حنین‌دلهای‌شیفته‌و جانهای‌آرزومندی‌از سراسر جهان‌اسلام‌است‌كه‌در جوار خانه‌ی‌معبود و دیار محبوب‌، سر بر آستان‌عشق‌و تقدیس‌گذارند و جبهه‌ی‌تعبد و تقرب‌بر خاك‌آن‌مقام‌بسایند. ایام‌معلومات‌را در سایه‌ی‌ذكر و نیایش‌بگذرانند و در پناه‌رحمت‌و مغفرت‌حق‌بیارمند. برادران‌دور افتاده‌ی‌خود از چهارگوشه‌ی‌ عالم‌را ببینند و شكوه‌امت‌اسلامی‌را درنمونه‌یی‌زنده‌و مجسم‌، حس‌كنند.

پیام‌به‌حجاج‌بیت‌الله‌الحرام (07/04/‌1369)

29) عبادتی در جهت ایجاد حیات طیبه امت اسلامی

آری‌، حج‌عبادت‌است‌و ذكر و دعا و استغفار; اما عبادتی‌و ذكر و استغفاری‌در جهت‌ایجاد حیات‌طیبه‌ی‌امت‌اسلامی‌ونجات‌ آن‌از زنجیرها وغلهای‌استعباد و استبداد و خداوندان‌زر و زور و تزریق‌روح‌عزت‌و عظمت‌به‌آن‌و زدودن‌كسالت‌و ملالت‌از آن‌. این‌است‌حجی‌كه‌از پایه‌های‌دین‌به‌شمار رفته‌و امیرالمؤمنین‌علی‌(علیه‌السلام‌) درنهج‌البلاغه‌آن‌را علم‌اسلام‌و جهاد هر ناتوان‌و برطرف‌كننده‌ی‌فقر وتنگدستی‌و مایه‌ی‌تقرب‌و نزدیكی‌اهل‌دین‌به‌یكدیگر شمرده‌است‌;این‌است‌آن‌حجی‌كه‌بندگان‌مجاهد خدا همه‌ساله‌از ایران‌با شوق‌و شور بدان‌روی‌می‌آورند و برائت‌از امریكا و صهیونیسم‌و نفی‌ولایت استكبار وشعار برای‌تعمیم‌ولایت‌الهی‌را شرط اصلی‌آن‌می‌شمرند;

پیام‌به‌حجاج‌بیت‌الله‌الحرام (14/04/‌1368)

30) نکته اول حج : معنویت

دو نكته مهم در باب حج وجود دارد كه همیشگى و فراموش نشدنى است. یكى موضوع «معنویت» در حجّ است.

در خلال این واجب، از اوّل تا آخر، روحى وجود دارد كه عبارت است از توجّه و اخلاص به ذات مقدّس احدیّت و اظهار عبودیّت در مقابل پروردگار. در فرایض و واجبات دیگر، به این حجم و كیفیّت، این ویژگى را نمى‏شود مشاهده كرد؛ اگر چه قوام هر واجب و عبادتى، به توجّه و ذكر حضرت پروردگار جلّ و علاست. وقتى انسانها به مركز اقامه فریضه الهى حج جذب مى‏شوند، از محدوده زندگى مادّى خارج و به فضایى كاملاً معنوى وارد مى‏شوند. در این فضاى معنوى، انسان به‏طور حقیقى، شستشویى مى‏كند و برمى‏گردد. فرض بر این است كه اگر انسان، یك بار در مدت عمر خویش چنین شستشویى بكند، براى او كافى است.

چون حج یك بار واجب شده است و واجبات بر اساس نیازها و حاجات بشر است. اگر ما براى سیر تكامل و عروج الى‏اللَّه، به بیش از هفده ركعت نماز در روز احتیاج داشتیم، خداى متعال آن‏را واجب مى‏كرد. حداقلِ واجب، آن چیزى است كه براى ما به صورت حكم واجب درآمده است. حج، براى هر كس كه بتواند - «من استطاع»، كه نباید خیال كرد «من استطاع»، واجب را محدود مى‏كند؛ نه. این واجب را توسعه مى‏دهد، بدون استثناء - یك‏بار در عمر واجب است و اگر كسى نتوانست، خوب؛ نمى‏تواند. بر او چیزى واجب نیست؛ چون قدرت وجود ندارد. پس، یك بار رفتن در آن مخزن و چشمه جوشان معنویت براى شستشو و پاكیزه شدن كافى است. البته اگر بیشتر بشود، بهتر و بیشتر شستشو خواهد شد. امّا حدّاقلِ لازم، همان یك بار است.

ببینید چقدر جنبه معنویت حج باید قوى باشد! ...حجْ اوّل با «لبیّك» یعنى پاسخگویى و اجابت دعوت الهى شروع مى‏شود. تمام مناسك و كارهاى حج از قبیل حالت احرام، لباس و محرّمات احرام، طواف، سعى، نماز و وقوفین، هر كدام به نحوى، گوشه‏اى از وجود ما را به معنویت و خداى متعال جذب مى‏كند. این مجموعه مركّب، در واقع چشمه زلالى است كه باید خود را در آن شستشو دهیم. مراقب باشید كه حج، این جهت را از دست ندهد

بیانات مقام معظم رهبرى‏ در دیدار كارگزاران حج (‏1374/01/16)

31) نکته دوم حج :مسائل اجتماعی

نكته دوم، همان نكته اجتماعى است. خداى متعال این واجب را به نحوى انجام داده است كه مسلمانان، چشم در چشم یكدیگر قرار گیرند. اگر حج نبود، یك فرد مسلمان ممكن بود تا آخر عمر، بسیارى از این ملیّتها را نه تنها نبیند، بلكه اسم آنها را هم نشنود. حج، ملتها، رسوم، زبانهاى مختلف و افراد ناآشنا را كه اگر دونفرشان، روزهاى متمادى در نقطه‏اى با هم باشند، معلوم نیست یك ذرّه با یكدیگر اُنس پیدا كنند، در یك نقطه جمع مى‏كند و به همه آنها عمل، ذكر، عشق و هدف واحد مى‏بخشد. خوب؛ توقّع چیست؟ توقّع این است كه دستاورد واحدى پیدا كنند. آن دستاورد واحد چیست؟ چیزى كه فضلاً از شخص واحد به همه ملتها ارتباط پیدا مى‏كند، نه به یك ملت واحد، چیست؟ آن، عبارت است از چیزى كه بین ملتهاست؛ كه همان اسلام است. بین ملتهاى صاحب نژادهاى مختلف، كه همه مسلمانند، آنچه مشترك است، چیست؟ آن، آرمانها، آرزوها، اهداف و عشقهاى اسلامى است، كه اسلام براى آنها معیّن كرده است. پس، حج مى‏خواهد این را تأمین كند. چرا عدّه‏اى این نكته واضح را نمى‏فهمند و باید برایشان تشریح كرد؟! بعضى با وجود تشریح كردن هم نمى‏فهمند و شقاوت را به حد اعلى‏ رسانده، با این امر واضح و حقِّ صریح، مبارزه هم مى‏كنند!

شرقى، غربى، سیاه، سفید و صاحبان زبانهاى گوناگون كه این‏جا جمع شده‏اند، چند روز عمل واحدى انجام مى‏دهند: در یك نقطه عبادت مى‏كنند، مى‏خوابند و مى‏نشینند. این كارها براى یك امر فرا ملیّتى و فراشخصیتى است. و الّا ممكن بود این اعمال را هر كس در مسجد جامع شهر خودش هم انجام بدهد. چرا مردم را به یك نطقه خاص كشاندند؟ براى این‏كه با هم باشند و با هم بودن را حس كنند و آن چیزى را كه فراتر از مجموعه‏هاى ملّى است؛ یعنى مسلمان بودن و وحدت اسلامى را به اینها بفهمانند. آن، همان چیزى است كه انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى، از روز اوّل تا به حال روى آن تأكید مى‏كند و مى‏گوید حج، براى آشنایى مسلمانان بایكدیگر، اتّحاد و تأمین منافع مشترك مسلمانان و احتراز از دشمنان مشترك، یعنى «برائت از مشركین» است.

بیانات مقام معظم رهبرى‏ در دیدار كارگزاران حج (16/01/1374)

32) ابعاد متعدد و متنوع حج

بر آشنایان‌معارف‌اسلامی‌پوشیده‌نیست‌كه‌فریضه‌ی‌حج‌بیت‌الله‌از جمله‌ی‌تكالیف‌نادری‌است‌كه‌در آن‌ابعاد متعدد و متنوع‌مربوط به‌زندگی‌فردی‌و سلوك‌جمعی‌، به‌شكلی‌باشكوه‌و دارای‌تأثیر عمیق‌در تن‌و جان‌و اندیشه‌و نیز در منش‌و روش‌ آدمی‌گنجانیده‌شده‌و درست‌گزاردن‌آن‌می‌تواند او را به‌توفیقات‌بزرگی‌در همه‌ی‌عرصه‌های‌مادی‌و معنوی‌نایل‌سازد.

در این‌فریضه‌ی‌بزرگ‌، سیر آفاق‌با سیر انفس‌، ذكر و خشوع‌و انابه‌و استغفار با سعی‌و حركت‌و وقوف‌و برائت‌، اتحاد و رفق‌و تراحم‌مؤمنان‌با هشدار و بیزاری‌و پرهیز از كافران‌، "از سراب‌خود رو برتافتن‌" با "در اقیانوس‌جمع‌فرو رفتن‌"، "درد خود را با طبیب‌القلوب‌گفتن‌" با "طبیبانه‌از درد مسلمین‌جهان‌پرسیدن‌" و خلاصه‌، سیاست‌با دیانت‌و دنیا با آخرت‌،همسنگ‌ و همعنان‌گردیده‌اند. این‌تنوع‌و پیچیدگی‌، همواره‌ایجاب‌كرده‌است‌كه‌به‌منظور هرچه‌بهتر و كاملتر برگزار شدن‌حج‌، همه‌ساله‌هدایت‌و زعامتی‌، خیل‌حاجیان‌بیت‌الله‌را سرپرستی‌كند و به‌آنان‌در سیراب‌گشتن‌از این‌سرچشمه‌ی‌فیض‌الهی‌یاری‌رساند.

حكم‌انتصاب‌حجه‌الاسلام‌والمسلمین‌محمد محمدی‌ری‌شهری‌به‌سمت‌ نمایندگی‌ولی‌فقیه‌و سرپرست‌حجاج‌ایرانی (06/02/‌1370)

33) باطل السحر همه ابتلائات

«و اذن‌فی‌الناس‌بالحج‌یاتوك‌رجالا و علی‌كل‌ضامر یأتین‌من‌كل‌فج‌عمیق‌. لیشهدوا منافع‌لهم‌و یذكروا اسم‌الله‌فی‌ایام‌ معلومات‌علی‌ما رزقهم‌من‌بهیمه‌الانعام‌فكلوا منها واطعموا البائس‌الفقیر»

خداوند حكیم‌عزیز را حمد و سپاس‌كه‌بر بندگان‌منت‌نهاد و آنان‌را به‌گردآمدن‌در خانه‌ی‌خود فراخواند و پیامبر بزرگ‌خود را به‌سردادن‌بانگ‌اذان‌حج‌بر گلدسته‌ی‌تاریخ‌مأمور ساخت‌; ساحت‌خانه‌را امن‌و امان‌كرد و از بتهای‌جاهلیت‌پیراست‌ و مطاف‌مؤمنان‌و میعاد دورافتادگان‌و مظهر جماعت‌و جلوه‌گاه‌شوكت‌و مجمع‌امت‌قرار داد; بیت‌الله‌را كه‌سدنه‌ی‌كعبه‌و خدمه‌ی‌مطاف‌و مسعی‌در عهد جاهلیت‌اولی‌، بازار تجارت‌و دكان‌ریاست‌و سیادت‌خود كرده‌بودند، از آن‌مردم‌و منبع‌بهره‌ و سود آنان‌دانست‌و به‌رغم‌انحصارطلبان‌، از راه‌رسیدگان‌را با ساكنان‌دارای‌حقی‌برابر ساخت‌; حج‌را رمز وحدت‌و عظمت‌ مسلمین‌و هماهنگی‌و پیوند میان‌آنان‌قرار داد و باطل‌السحر بسیاری‌از ابتلائاتی‌كه‌افراد و جوامع‌مسلمین‌بر اثر جداماندگی‌از اصل‌و ریشه‌ی‌خود به‌آن‌دچار می‌شوند; مانند: بیگانه‌گرایی‌و خودفراموشی‌و ترفندپذیری‌و غفلت‌از خدا و اسارت‌در دست‌اهل‌دنیا و بدبینی‌به‌برادران‌و شنودن‌سخن‌دشمن‌درباره‌ی‌آنان‌و عدم‌حساسیت‌به‌سرنوشت‌امت‌اسلامی‌، بلكه‌ نشناختن‌كلیتی‌به‌نام‌امت‌اسلامی‌، و بی‌خبری‌از حوادث‌دیگر بلاد اسلامی‌و ناهشیاری‌در برابر نقشه‌های‌دشمنان‌دوباره‌ی‌اسلام‌و مسلمین‌، و بسی‌بیماریهای‌مهلك‌دیگر كه‌در طول‌تاریخ‌اسلام‌بر اثر تسلط نااهلان‌و ازخدابی‌خبران‌بر زندگی‌سیاسی‌ و سرنوشت‌مسلمین‌، همواره‌مسلمانان‌را تهدید كرده‌و در قرنهای‌اخیر، با حضور قدرتهای‌استعماری‌بیگانه‌در منطقه‌یا دست‌نشاندگان‌فاسد و دنیاپرستشان‌، شكلی‌بحرانی‌و ویرانگر به‌خود گرفته‌است‌.

خدا را سپاس ‌كه ‌حج‌ را همچون ‌ذخیره‌یی ‌تمام‌ نشدنی‌ و چشمه‌یی‌ همیشه‌ جوشان ‌و چون‌ جویباری ‌زلال و مستمر برای‌ امت‌ خالده ‌قرارداد كه ‌در هرحال‌ آن‌ كه‌ بشناسد و قدرداند، توان‌ استفاده‌ از آن‌ را خواهد داشت ‌و آن‌ را داروی این ‌بیماریهای‌ مهلك‌ خواهد ساخت‌. و خدا را سپاس ‌كه ‌بر ملت ‌شایسته‌ی ‌ایران‌ رحمت ‌آورد و شوق ‌كعبه‌ی‌ مقصود را پس‌ از سرزنش ‌خارهای‌ مغیلان‌ بیابان ‌طلب‌، به‌ جام‌ وصلی‌ كه ‌شیرینی‌ عزت‌ و كامیابی‌ هر دو را داشت‌، برآورده‌ ساخت‌; حقی‌ را كه ‌سالی‌ چند به‌ ناروا از آنان ‌بازداشته ‌شده ‌بود، كریمانه‌ به‌ آنان‌ برگرداند و جای ‌خالی ‌ملتی ‌را كه‌ حج‌ ابراهیمی ‌و محمدی‌ (صلی‌ الله‌ علیهما و الهما) را جایگزین‌ حج ‌بوجهلی كرده‌ بود، به ‌نیكو وجهی ‌پر كرد; دل ‌تفتیده‌ی‌ مشتاقان‌ مهجور و مصدود و محصور را با جرعه‌ی‌ وصال ‌آرامش‌ بخشید و جان‌ مبتهج ‌از انوار معرفت و لبریز از شوق ‌زیارت‌ را لبیك‌ اجابت‌ گفت‌; بندگان‌ مخلص ‌را به ‌لطفی‌ ویژه‌ نواخت ‌و وعده‌ی ‌نصرت‌ مؤمنان‌ را انجاز كرد و خانه‌ی‌ خود را جایگاه‌ طائفین ‌و عاكفین ‌قرار داد.

پروردگارا! به‌این‌حاجیان‌مشتاق‌و سرازپانشناخته‌و پس‌از انتظاری‌جانگزا به‌خلوت‌دوست‌باریافته‌، و به‌همه‌ی‌برادران‌و خواهرانی‌كه‌از اقطار عالم‌به‌بارگاه‌عام‌رحمت‌و غفران‌شتافته‌اند، نظری‌به‌لطف‌و رأفت‌بیفكن‌و دلهاشان‌را از انوار معرفت‌و بصیرت‌روشن‌فرما و هدایت‌و كمك‌خود را شامل‌حال‌آنان‌كن‌و آنان‌را به‌عزمی‌راسخ‌بر اصلاح‌حال‌امت‌مسلح‌ساز و بر دشمنانشان‌پیروز فرما; آمین‌رب‌العالمین‌.

پیام‌به‌حجاج‌بیت‌الله‌الحرام (26/03/1370)

34) هدیه ای تمام نشدنی و سرچشمه ای همیشه جوشان

ذى حجةالحرام با ذخیره‏ى ابدى‏اش براى امّت اسلامى از راه رسیده است. خدا را سپاس، بر این هدیه‏ى تمام نشدنى و سرچشمه‏ى همیشه جوشان كه مسلمانان جهان به قدر همت و معرفت خود، مى‏توانند هر ساله از آن بهره‏مند گردند و توشه بردارند. گستردگى و تنوع مصالح و منافعى كه دست علم و حكمت الهى در فریضه‏ى حج گنجانده، به قدرى است كه در هیچ فریضه‏ى دیگر اسلامى شبیه آن دیده نمى‏شود، از ذكر و حضور معنوى و خویشتن‏یابى انسان مسلمان در خلوت خود با خدا و شستشوى دل از زنگارهاى گناه و غفلت، تا احساس حضور فرد در جمع و احساس وحدت هر مسلمان با همه‏ى امت اسلامى و احساس اقتدار ناشى از عظمت جماعت مسلمین. و از تلاش هر فرد براى شفا یافتن از زخم‏ها و بیمارى‏هاى معنوى یعنى گناهان، تا كنجكاوى و تلاش براى شناختن و درمان كردن دردها و جراحتهاى عمیق پیكره‏ى امّت، و همدردى با ملتهاى مسلمان، یعنى اندامهاى این پیكره‏ى عظیم، همه و همه در حج و در كالبد اعمال و مناسك گوناگون آن گنجانیده شده است. قرآن اعمال حج را«شعائر» مى‏نامد. این بدان معنى است كه اینها فقط عملى فردى و براى اداى تكلیفى شخصى نیست، بلكه نشانه‏یى است تا برانگیزاننده‏ى شعور و معرفت انسان به چیزى باشد كه این عمل، علامت و نشانه‏ى آن است. در وراى این نشانه‏ها، توحید قرار دارد یعنى نفى همه‏ى قدرتهایى كه به نحوى جسم و جان آدمى را در قبضه‏ى اقتدار خویش گرفته‏اند، و اثبات حاكمیت مطلق الهى بر همه‏ى وجود و به عبارت روشن و آشنا: حاكمیت نظام اسلامى و مقررات اسلامى بر زندگى فردى و اجتماعىِ مسلمین.

پیام به حجاج بیت‏اللَّه الحرام (‏1368/04/14)

35) واجب بی نظیر

واجبِ حج، حقیقتاً یك واجب بى‏نظیر است. چنان كه اگر ما در همه تعالیم اسلامى غور كنیم، شبیه آن را نخواهیم یافت. حج وضع مخصوصى دارد و جنبه معنوى در آن فوق‏العاده است. مثلاً، یك نوبت نماز را كه شما ملاحظه كنید، چند دقیقه ذكر خداست. اما حج، از آغاز پرداختن به اعمال مربوطه كه طى چند روز انجام مى‏گیرد - چه در داخل خانه خدا، چه در مسعاى شریف، چه در عرفات، چه در مشعر، چه در منى‏، چه در اعمال گوناگون، چه در طوافهاى مختلف، چه در نشست و برخاستها و چه در افاضه از نقطه‏اى به نقطه دیگر - همه‏اش ذكر خداست. این از جنبه معنوى كه معلوم مى‏كند ذكر الهى در حج، یك قلمِ بسیار درشت است.

از طرف دیگر جنبه دنیایى و مربوط به زندگىِ حج هم بى‏نظیر است. یعنى واجبى است كه فقط مربوط به یك فرد یا یك ملت نیست؛ بلكه مربوط به همه دنیاى اسلام است. خداى متعال نقطه‏اى را معین فرموده و در زمانى معلوم - ایّام معلومات - همه مسلمانان را به آن نقطه دعوت كرده است. آیا مى‏شد كه همه مسلمانان، نه یكپارچه كه در گروههاى مجزّا، و نه در ایامى معلوم كه در طول سال، در این نقطه جمع شوند؟ این نكته از حج باید مورد اهتمام بیشترى قرار گیرد كه خداى متعال فقط اراده نفرمود كه همه در مكه و منى‏ و مشعر و عرفات، جمع شوند. چون اگر حركت مردم به این مناطق اصل قضایا بود، مى‏شد همه را در طول یك سال در آن‏جا جمع كنند. این‏كه خداى متعال امر به تجمّع همه مسلمانان در این نقطه، آن هم دریك مجموعه از روزها داده است، براى چیست؟ نكته اساسى و مهم همین است.

بدیهى است تجمّعى با این كیفیّت، به خاطر آن است كه آحاد مردم مسلمان، خود را در كنار یكدیگر بیابند. یعنى احساس وحدت و جماعت كنند و در بعدى وسیعتر، احساس عظمت ناشى از اجتماعِ ملتها و شعوب، بر همه حاكم گردد. اگر این احساس مورد توجّه نبود، لزومى نداشت كه ایام معلومات و معدودات در حج مقرّر شود. و اما این‏كه امّت اسلام - هر ملتى از ملتهاى مسلمان - كسانى از خودشان را در یك روز به یك نقطه مى‏فرستند تا آنها با هم اجتماع كنند، این اجتماع براى چیست؟ اینها نكات و دقایقى است كه به تعبیر امام صادق علیه‏الصّلاةوالسلام: «یعرف هذا و اشباهه من كتاب اللَّه؛» باید هر مسلمانى از مفاهیم قرآنى و اسلامى بداند.

خداى متعال، از همه ملل مسلمان، جماعتى را دعوت مى‏كند و به آنها مى‏گوید: بیایید در این ایام معلوم، دور هم و با هم باشید. «ثم افیضوا من حیث افاض النّاس؛» همه با هم حركت كنید. همه با هم افاضه كنید، و همه با هم طواف بپردازید. این اجتماع همگانى براى چیست؟ مسلمان نقاط مختلف دنیا، در یك نقطه گرد هم بیایند كه چه كنند؟ دور هم جمع شوند و در سكوت، به صورت همدیگر نگاه كنند و بعد از چند روز هم به اوطان خود برگردند؟! چرا دور هم جمع مى‏شوند؟ جمع شوند تا اختلافات خود را با هم مطرح كنند؟ این جمع شدن به چه معنى است؟ جواب این است كه جمع شدن افرادى از همه ملتها در یك نقطه، آن هم یك نقطه مقدّس، فقط مى‏تواند یك فایده و یك معنا داشته باشد. آن فایده و معنا این است كه دور هم جمع شوند تا درباره سرنوشت امّت اسلامى تصمیم‏گیرى كنند و در این مجمع، به حیث امّت، یك قدم خوب برداشته شود و كارى سازنده و مثبت صورت گیرد. این كارِ سازنده و مثبت، به چه كیفیّتى مى‏تواند باشد؟ به این كیفیّت كه یك وقت است ملتهاى اسلامى آن قدر پیشرفته‏اند - امیدواریم آن روز برسد - كه وقتى در حج جمع شدند، در خلال این كنگره عظیم مردمى، از برگزیدگان ملتها، مجلسِ مفصّلِ چند هزار نفره‏اى تشكیل گردد و این مجلس مصوّباتى داشته باشد و آن مصوّبات در همان كنگره عظیم به تصویب آحاد حجّاجِ آمده از كشورها برسد و بعد براى اجرا به دولتها و ملتها ابلاغ گردد.

این، بهترین كار است؛ كه، متأسفانه امروز عملى نیست. زیرا ملتها هنوز در این زمینه، آن قدر پیش نرفته‏اند؛ بخصوص كه دولتها هم به آنها كمكى نمى‏كنند. اما تا وقتى كه چنان تصمیم‏گیرىِ عملى در موسم حج امكان ندارد، كارِ واجب در آن‏جا چیست؟ این است كه ملتها به هر نحو كه بتوانند نسبت به مصالح دنیاى اسلام دلبستگى نشان دهند و ضمن تأكید بر وحدت بین خود، به اظهار برائت از دشمنانِ دنیاىِ اسلام بپردازند. این كمترین كارى است كه مى‏شود در حجّى كه اسلام معیّن كرده است، انجام داد و از آن متوقّع بود.

بیانات مقام معظم رهبرى‏ در دیدار مسؤولان و دست‏اندركاران «حج» 31/01/1373

منبع:سایت دفتر مقام معظم رهبری
برچسب ها: وحدت، حجاج بیت الله الحرام، خانه خدا، فریضه حج، مناسک حج،
نگارش در تاریخ دوشنبه 18 مرداد 1389 توسط مهدی خادمی | نظرات ()
درباره وبلاگ
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
مدفن ام‌العباس مناسک حج فریضه حج نجوی در غربت بقیع وحدت قبر ابراهیم نگاه‌های حسرت‌بار زیارت بقیع یا تماشای بهشت روی زمین مکه مهم‏ترین دفن شدگان بقیع امام حسن مجتبی (ع) امام سجاد (ع) امام م بقیع و حضرت صاحب‌الامر (عج حج تمتع حضرت ام‌البنین؛‌ تو هستی و قبر فاطمه بنت اسد خانه خدا قبر عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر بقیع درگذر تاریخ اگر عازم خانه خدا هستید قبر چهار امام معصوم (ع) عمره حاجی ماندن یعنی فاطمه گونه شدن و علی وار زندگی کردن حاجی شدن چه آسان حاجی ماندن حاجی ماندن مانند مسلمان واقعی زندگی کردن حاجی ماندن یعنی همراه محبت به ائمه روش قبور همسران رسول خدا احرام بستن سیره و عمل آنان را در زندگی فردی و احتماعی تحقق بخشیدن بررسی مناسک و آداب اخلاقی و رسوم اجتماعی حج قبور دختران رسول خدا(ص عرفات فرزند خردسال رسول خدا (ص بقیع الغرقد یا جنت البقیع مزار بی‌نشان دختر برترین آفریده خداوند؛ مدفون شدگان بقیع آثار اسلامی مکه و مدینه/رسول جعفریان بین الحرمین پشت دیوارهای بقیع مادر علی بن ابی‌طالب (ع) دیدگاه رهبری درباره حج اهتمام پیامبر (ص) به قبرستان بقیع حجاج بیت الله الحرام
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


تحلیل آمار سایت و وبلاگ